ANUNȚ IMPORTANT !

Incepand  de maine, 27.08.2020, la sediul Primariei Gradinari se demareaza actiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational , acordate conform OUG nr.133/2020.

Vezi Document

Conditiile de acordare a acestor tichete sunt urmatoarele :
-Venitul lunar net pe membru familie realizat in luna iulie 2020 este de pana la 284 lei,pentru copiii din ciclul prescolar(gradinita)
Venitul lunar net pe membru familie realizat in luna iulie 2020 este de pana la 1.115 lei ,pentru elevii din ciclul primar si gimnazial (clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

Parintele elevului va complete la primarie o cerere , la care trebuie sa ataseze urmatoarele documente justificative:
1.Adeverinta emisa de scoala,care sa ateste ca elevul este inscris la scoala din localitatea Gradinari;
2.Acte identitate parinti;
3.Certificatele  de nastere ale copiilor aflati in intretinere;
4.Certificat de casatorie parinti;
5.Toate  actele doveditoare privind veniturile impozabile si neimpozabile ale familiei ,realizate in luna iulie 2020,mai exact:

    -Adeverinta de la locul de munca care sa ateste venitul net realizat in luna iulie 2020
    -Cupon/Extras  de cont de pensie ,somaj,pensie urmas,indemnizatie pentru persoana cu handicap
    -Adeverinta de la ANAF (pentru cei care nu realizeaza venituri ,persoane fizice autorizate,activitati independente,etc)

Va rugam sa distribuiti acest anunt, pentru a ajunge la toti parintii ce au copii inscrisi la gradinitele si scolile de pe raza Comunei Gradinari.

Covid-19 – Noi regelmentari

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 9351/2020, începând cu data de 09.11.2020, ora 00.00, pentru toate localitățile din județul Giurgiu se pun în aplicare următoarele măsuri în domeniul sănătății publice:

a) purtarea măștii de protecție, astfel incât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

b) se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

c) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepții:

i) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activitățiiprofesionale și înapoi;

ii) deplasarea pentru asistențăd medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

iii) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al cărăr interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătorieiiv) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

d). operatorii economici care desfășoară activități de conrerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, au obligația si iîi organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00; prin excepție, în intervalul orar 21.00 05.00, operatorii economici pot activa doar în relalia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;unitalile farmaceutice, benzindriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu iși pot desășura activitatea înregim normal de muncă, cu respectarea normelor cle protecție santard;

f). se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare care pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitare;g) toate instituțiile publice/private și toți operatorii economici, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organitzării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiliile legii in situația în care nu se poatedesfășura activitatea de către salariat în regim de telemunciă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, programul de lucru va fi organizat astfel încât personalul să fie împărțit in grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o ora.

Mai jos regasiti modelele de declaratie necesare pentru deplasarea in perioada urmatoare in intervalul orar 23:00 – 05:00

Situatie Covid-19 Jud Giurgiu

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ
16.11.2020
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 16.11.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT.
UAT
LOCALITATEA
Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Adunaţii-Copăceni
2,15
2
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Dărăşti-Vlaşca
1,49
3
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Mogoşeşti
0,00
4
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Varlaam
3,62
5
Comuna Băneasa
Sat Băneasa
1,32
6
Comuna Băneasa
Sat Frasinu
2,39
7
Comuna Băneasa
Sat Pietrele
0,97
8
Comuna Băneasa
Sat Sfântu Gheorghe
0,00
9
Comuna Bolintin-Deal
Sat Bolintin-Deal
0,46
10
Comuna Bolintin-Deal
Sat Mihai Vodă
0,54
11
Comuna Bucşani
Sat Angheleşti
0,00
12
Comuna Bucşani
Sat Bucşani
2,82
13
Comuna Bucşani
Sat Goleasca
0,00
14
Comuna Bucşani
Sat Obedeni
3,30
15
Comuna Bucşani
Sat Podişor
0,00
16
Comuna Bucşani
Sat Uieşti
0,00
17
Comuna Bucşani
Sat Vadu Lat
1,44
18
Comuna Bulbucata
Sat Bulbucata
0,00
19
Comuna Bulbucata
Sat Coteni
0,00
20
Comuna Bulbucata
Sat Făcău
0,00
21
Comuna Bulbucata
Sat Teişori
0,00
22
Comuna Buturugeni
Sat Buturugeni
0,00
23
Comuna Buturugeni
Sat Pădureni
0,00
24
Comuna Buturugeni
Sat Podu Ilfovăţului
0,00
25
Comuna Buturugeni
Sat Poşta
0,00
26
Comuna Călugăreni
Sat Brăniştari
4,37
27
Comuna Călugăreni
Sat Călugăreni
0,00
28
Comuna Călugăreni
Sat Crucea de Piatră
0,00
29
Comuna Călugăreni
Sat Hulubeşti
0,00
30
Comuna Călugăreni
Sat Uzunu
4,14
31
Comuna Clejani
Sat Clejani
0,00
32
Comuna Clejani
Sat Neajlov
0,00
33
Comuna Clejani
Sat Podu Doamnei
0,00
34
Comuna Clejani
Sat Sterea
0,00
35
Comuna Colibaşi
Sat Câmpurelu
0,00
36
Comuna Colibaşi
Sat Colibaşi
0,00
37
Comuna Comana
Sat Budeni
1,37
38
Comuna Comana
Sat Comana
0,00
39
Comuna Comana
Sat Falaştoaca
2,72
40
Comuna Comana
Sat Grădiştea
0,00
41
Comuna Comana
Sat Vlad Ţepeş
0,63
42
Comuna Cosoba
Sat Cosoba
1,08
43
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mare
0,00
44
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mică
0,00
45
Comuna Crevedia Mare
Sat Dealu
0,00
46
Comuna Crevedia Mare
Sat Găiseanca
2,20
47
Comuna Crevedia Mare
Sat Priboiu
0,00
48
Comuna Crevedia Mare
Sat Sfântu Gheorghe
0,00
49
Comuna Daia
Sat Daia
0,00
50
Comuna Daia
Sat Plopşoru
1,96
51
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Floreşti
4,37
52
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Palanca
0,74
53
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Stoeneşti
2,08
54
Comuna Frăteşti
Sat Cetatea
0,00
55
Comuna Frăteşti
Sat Frăteşti
3,17
56
Comuna Frăteşti
Sat Remuş
4,04
57
Comuna Găiseni
Sat Cărpenişu
3,28
58
Comuna Găiseni
Sat Căscioarele
1,97
59
Comuna Găiseni
Sat Găiseni
0,00
60
Comuna Găiseni
Sat Podu Popa Nae
0,00
61
Comuna Găujani
Sat Cetăţuia
0,00
62
Comuna Găujani
Sat Găujani
0,00
63
Comuna Găujani
Sat Pietrişu
0,00
64
Comuna Ghimpaţi
Sat Copaciu
1,17
65
Comuna Ghimpaţi
Sat Ghimpaţi
1,22
66
Comuna Ghimpaţi
Sat Naipu
2,46
67
Comuna Ghimpaţi
Sat Valea Plopilor
1,23
68
Comuna Gogoşari
Sat Drăghiceanu
0,00
69
Comuna Gogoşari
Sat Gogoşari
1,32
70
Comuna Gogoşari
Sat Izvoru
2,87
71
Comuna Gogoşari
Sat Răleşti
0,00
72
Comuna Gostinari
Sat Gostinari
0,00
73
Comuna Gostinari
Sat Mironeşti
2,22
74
Comuna Gostinu
Sat Gostinu
0,59
75
Comuna Grădinari
Sat Grădinari
0,96
76
Comuna Grădinari
Sat Tântava
1,62
77
Comuna Grădinari
Sat Zorile
0,95
78
Comuna Greaca
Sat Greaca
0,60
79
Comuna Greaca
Sat Puţu Greci
0,00
80
Comuna Greaca
Sat Zboiu
0,00
81
Comuna Herăşti
Sat Herăşti
0,93
82
Comuna Herăşti
Sat Miloşeşti
0,00
83
Comuna Hotarele
Sat Hotarele
1,15
84
Comuna Iepureşti
Sat Băneşti
0,00
85
Comuna Iepureşti
Sat Chirculeşti
0,00
86
Comuna Iepureşti
Sat Gorneni
0,00
87
Comuna Iepureşti
Sat Iepureşti
0,00
88
Comuna Iepureşti
Sat Stâlpu
0,00
89
Comuna Iepureşti
Sat Valter Mărăcineanu
0,00
90
Comuna Isvoarele
Sat Isvoarele
2,30
91
Comuna Isvoarele
Sat Teiuşu
0,00
92
Comuna Izvoarele
Sat Chiriacu
1,66
93
Comuna Izvoarele
Sat Dimitrie Cantemir
0,00
94
Comuna Izvoarele
Sat Izvoarele
2,10
95
Comuna Izvoarele
Sat Petru Rareş
0,00
96
Comuna Izvoarele
Sat Radu Vodă
3,92
97
Comuna Izvoarele
Sat Valea Bujorului
0,00
98
Comuna Joiţa
Sat Bâcu
0,00
99
Comuna Joiţa
Sat Joiţa
0,92
100
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Nouă
2,82
101
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Veche
0,00
102
Comuna Letca Nouă
Sat Milcovăţu
1,86
103
Comuna Malu
Sat Malu
2,92
104
Comuna Mârşa
Sat Mârşa
0,37
105
Comuna Mihai Bravu
Sat Mihai Bravu
0,84
106
Comuna Ogrezeni
Sat Hobaia
1,18
107
Comuna Ogrezeni
Sat Ogrezeni
2,34
108
Comuna Oinacu
Sat Braniştea
4,17
109
Comuna Oinacu
Sat Comasca
1,69
110
Comuna Oinacu
Sat Oinacu
4,68
111
Comuna Prundu
Sat Prundu
2,72
112
Comuna Prundu
Sat Puieni
0,00
113
Comuna Putineiu
Sat Hodivoaia
2,56
114
Comuna Putineiu
Sat Putineiu
3,17
115
Comuna Putineiu
Sat Vieru
1,53
116
Comuna Răsuceni
Sat Carapancea
0,00
117
Comuna Răsuceni
Sat Cucuruzu
0,00
118
Comuna Răsuceni
Sat Răsuceni
0,83
119
Comuna Răsuceni
Sat Satu Nou
0,00
120
Comuna Roata de Jos
Sat Cartojani
0,00
121
Comuna Roata de Jos
Sat Roata de Jos
0,00
122
Comuna Roata de Jos
Sat Roata Mică
0,00
123
Comuna Roata de Jos
Sat Sadina
0,64
124
Comuna Săbăreni
Sat Săbăreni
0,35
125
Comuna Schitu
Sat Bila
0,00
126
Comuna Schitu
Sat Cămineasca
0,00
127
Comuna Schitu
Sat Schitu
4,55
128
Comuna Schitu
Sat Vlaşin
0,00
129
Comuna Singureni
Sat Crânguri
0,00
130
Comuna Singureni
Sat Singureni
0,72
131
Comuna Singureni
Sat Stejaru
0,00
132
Comuna Slobozia
Sat Slobozia
0,00
133
Comuna Stăneşti
Sat Bălanu
1,81
134
Comuna Stăneşti
Sat Ghizdaru
0,00
135
Comuna Stăneşti
Sat Onceşti
2,62
136
Comuna Stăneşti
Sat Stăneşti
2,78
137
Comuna Stoeneşti
Sat Ianculeşti
0,00
138
Comuna Stoeneşti
Sat Mirău
0,00
139
Comuna Stoeneşti
Sat Stoeneşti
1,24
140
Comuna Toporu
Sat Tomuleşti
2,79
141
Comuna Toporu
Sat Toporu
0,00
142
Comuna Ulmi
Sat Căscioarele
0,00
143
Comuna Ulmi
Sat Drăgăneasca
1,66
144
Comuna Ulmi
Sat Ghionea
0,00
145
Comuna Ulmi
Sat Icoana
0,00
146
Comuna Ulmi
Sat Moşteni
5,48
147
Comuna Ulmi
Sat Poenari
1,03
148
Comuna Ulmi
Sat Trestieni
0,00
149
Comuna Ulmi
Sat Ulmi
1,79
150
Comuna Valea Dragului
Sat Valea Dragului
3,59
151
Comuna Vărăşti
Sat Dobreni
0,58
152
Comuna Vărăşti
Sat Vărăşti
0,00
153
Comuna Vânătorii Mici
Sat Corbeanca
5,81
154
Comuna Vânătorii Mici
Sat Cupele
0,00
155
Comuna Vânătorii Mici
Sat Izvoru
4,03
156
Comuna Vânătorii Mici
Sat Poiana lui Stângă
0,00
157
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vâlcelele
0,00
158
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mari
0,88
159
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mici
2,59
160
Comuna Vânătorii Mici
Sat Zădăriciu
0,00
161
Comuna Vedea
Sat Vedea
1,83
162
Municipiul Giurgiu
Municipiul Giurgiu
5,24
163
Oraş Bolintin-Vale
Oraş Bolintin-Vale
0,53
164
Oraş Bolintin-Vale
Sat Crivina
3,41
165
Oraş Bolintin-Vale
Sat Malu Spart
1,97
166
Oraş Bolintin-Vale
Sat Suseni
1,61
167
Oraş Mihăileşti
Oraş Mihăileşti
2,41
168
Oraş Mihăileşti
Sat Novaci
4,98
169
Oraş Mihăileşti
Sat Popeşti
0,00
170
Oraş Mihăileşti
Sat Popeşti
0,00
Judeţul Giurgiu
2,22
Pentru satele Corbeanca şi Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Moşteni – comuna Ulmi, municipiul Giurgiu, satul Novaci – oraşul Mihăileşti, satele Oinacu şi Braniştea – comuna Oinacu, satul Schitu – comuna Schitu, satele Brăniştari şi Uzunu – comuna Călugăreni, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satele Remuş şi Frăteşti – comuna Frăteşti, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Varlaam – comuna Adunaţii Copăcei, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Crivina – oraşul Bolintin Vale, satul Obedeni – comuna Bucşani, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satul Putineiu – comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Malu – comuna Malu, satul Izvoru – comuna Gogoşari, satul Bucşani – comuna Bucşani, satul Letca Nouă – comuna Letca Nouă, satul Tomuleşti – comuna Toporu, satele Stăneşti, Onceşti şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Prundu – comuna Prundu, satul Falaştoaca – comuna Comana, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satele Hodivoaia şi Vieru – comuna Putineiu, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, oraşul Mihăileşti – oraşul Mihăileşti, satul Frasinu – comuna Băneasa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Izvoarele şi Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Căscioarele – comuna Găiseni, satele Malul Spart şi Suseni – oraşul Bolintin Vale, satul Plopşoru – comuna Daia, satul Milcovăţu – comuna Letca Nouă, satul Vedea – comuna Vedea, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satele Ulmi şi Drăgăneasca – comuna Ulmi, satul Comasca – comuna Oinacu, satul Tântava – comuna Grădinari, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 967 din 12.11.2020, începând cu data de 17.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.
Conducerea Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu atrage atenţia asupra obligativităţii respectării măsurilor stabilite prin H.G. nr. 967/12.11.2020, şi îi asigură pe cetăţeni că, împreună cu celelalte organe competente angrenate în lupta anti COVID-19, depune toate eforturile necesare pentru a le proteja sănătatea şi a limita efectele dezastruoase ale acestei pandemii.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Anunt Important

FOARTE IMPORTANT!!! Atenție, se închide traficul rutier la bariera de la Zorile, două nopți consecutive, astfel: de miercuri seara, de la ora 22 până dimineața la ora 5. Și de joi seara, de la ora 22 până dimineața la ora 5. Traficul de mic tonaj va fi redirecționat pe ruta ocolitoare indicată, pe sub calea ferată, până la gara din Grădinari, dar este un drum pe câmp, cu gropi, nepotrivit traficului pe două sensuri. Așa încât vă recomandăm să evitați bariera de la Zorile în următoarele două nopți. Vestea bună este că va fi reabilitată trecerea la nivel cu calea ferată. Vom circula cu mașina în condiții mai bune. Le mulțumim celor de la CFR că execută această lucrare atât de repede și pe timp de noapte.