Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900

Servicii noi similare pentru realizarea expropierii imobilelor identificate suplimentar necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie ,,Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900

Vezi Anexa