Covid-19 – Noi regelmentari

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 9351/2020, începând cu data de 09.11.2020, ora 00.00, pentru toate localitățile din județul Giurgiu se pun în aplicare următoarele măsuri în domeniul sănătății publice:

a) purtarea măștii de protecție, astfel incât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

b) se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

c) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepții:

i) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activitățiiprofesionale și înapoi;

ii) deplasarea pentru asistențăd medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

iii) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al cărăr interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătorieiiv) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

d). operatorii economici care desfășoară activități de conrerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, au obligația si iîi organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00; prin excepție, în intervalul orar 21.00 05.00, operatorii economici pot activa doar în relalia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;unitalile farmaceutice, benzindriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu iși pot desășura activitatea înregim normal de muncă, cu respectarea normelor cle protecție santard;

f). se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare care pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitare;g) toate instituțiile publice/private și toți operatorii economici, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organitzării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiliile legii in situația în care nu se poatedesfășura activitatea de către salariat în regim de telemunciă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, programul de lucru va fi organizat astfel încât personalul să fie împărțit in grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o ora.

Mai jos regasiti modelele de declaratie necesare pentru deplasarea in perioada urmatoare in intervalul orar 23:00 – 05:00