ANUNȚ

PRIVIND: Atribuirea contractului de servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

UAT comuna Grădinari este Beneficiar al proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Byala din Bulgaria, Beneficiar Lider al acestuia. UAT comuna Grădinari a achiziționat servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă. Astfel, în data de 29 decembrie 2020 a fost încheiat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 6850, cu operatorul economic S.C. Paper Print Consulting S.R.L.
Valoarea achiziției: 7.572,21 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent.
Procedura aplicată: Achiziție directă