ANUNȚ

PRIVIND: Atribuirea contractului de servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

UAT comuna Grădinari este Beneficiar al proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Byala din Bulgaria, Beneficiar Lider al acestuia. UAT comuna Grădinari a achiziționat servicii de informare și publicitate necesare în contextul implementării proiectului „SoBy-Îmbunătăţirea coordonării şi a politicilor sociale din Municipalitatea Byala şi comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă”, cod eMS ROBG-278, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă. Astfel, în data de 29 decembrie 2020 a fost încheiat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 6850, cu operatorul economic S.C. Paper Print Consulting S.R.L.
Valoarea achiziției: 7.572,21 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent.
Procedura aplicată: Achiziție directă

ANUNȚ IMPORTANT !

Incepand  de maine, 27.08.2020, la sediul Primariei Gradinari se demareaza actiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational , acordate conform OUG nr.133/2020.

Vezi Document

Conditiile de acordare a acestor tichete sunt urmatoarele :
-Venitul lunar net pe membru familie realizat in luna iulie 2020 este de pana la 284 lei,pentru copiii din ciclul prescolar(gradinita)
Venitul lunar net pe membru familie realizat in luna iulie 2020 este de pana la 1.115 lei ,pentru elevii din ciclul primar si gimnazial (clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

Parintele elevului va complete la primarie o cerere , la care trebuie sa ataseze urmatoarele documente justificative:
1.Adeverinta emisa de scoala,care sa ateste ca elevul este inscris la scoala din localitatea Gradinari;
2.Acte identitate parinti;
3.Certificatele  de nastere ale copiilor aflati in intretinere;
4.Certificat de casatorie parinti;
5.Toate  actele doveditoare privind veniturile impozabile si neimpozabile ale familiei ,realizate in luna iulie 2020,mai exact:

    -Adeverinta de la locul de munca care sa ateste venitul net realizat in luna iulie 2020
    -Cupon/Extras  de cont de pensie ,somaj,pensie urmas,indemnizatie pentru persoana cu handicap
    -Adeverinta de la ANAF (pentru cei care nu realizeaza venituri ,persoane fizice autorizate,activitati independente,etc)

Va rugam sa distribuiti acest anunt, pentru a ajunge la toti parintii ce au copii inscrisi la gradinitele si scolile de pe raza Comunei Gradinari.

Covid-19 – Noi regelmentari

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 9351/2020, începând cu data de 09.11.2020, ora 00.00, pentru toate localitățile din județul Giurgiu se pun în aplicare următoarele măsuri în domeniul sănătății publice:

a) purtarea măștii de protecție, astfel incât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

b) se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

c) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepții:

i) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activitățiiprofesionale și înapoi;

ii) deplasarea pentru asistențăd medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

iii) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al cărăr interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătorieiiv) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

d). operatorii economici care desfășoară activități de conrerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, au obligația si iîi organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00; prin excepție, în intervalul orar 21.00 05.00, operatorii economici pot activa doar în relalia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;unitalile farmaceutice, benzindriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu iși pot desășura activitatea înregim normal de muncă, cu respectarea normelor cle protecție santard;

f). se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare care pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitare;g) toate instituțiile publice/private și toți operatorii economici, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organitzării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiliile legii in situația în care nu se poatedesfășura activitatea de către salariat în regim de telemunciă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, programul de lucru va fi organizat astfel încât personalul să fie împărțit in grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o ora.

Mai jos regasiti modelele de declaratie necesare pentru deplasarea in perioada urmatoare in intervalul orar 23:00 – 05:00

1 2 3 4 5