Completați formularul de mai jos pentru a deschide #Ticket

VOM REVENI IN SCURT TIMP
  Încărcați un fișier
  Scrieți codul în câmpul de mai jos captcha

  NUMĂR CONTACT:

  +40371 187 103

  EMAIL:

  urbanism@primariagradinari-gr.ro

  PROGRAM DE LUCRU:

  Luni-Vineri 8:00-16:00

  • Cerere Certificat Urbanism – Descarcă
  • Cerere Prelungire CU – Descarcă
  • Cerere Autorizație de Construire – Descarcă
  • Cerere Prelungire AC – Descarcă
  • Cerere Inceperea Lucrării la Emitent – Descarcă
  • Cerere Inceperea Lucrării la ISC- Descarcă
  • Cerere Incheierea Lucrării la Emitent – Descarcă
  • Cerere Incheierea Lucrării la ISC – Descarcă
  • Model Panou Identificare Investiție – Descarcă

  ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

  1. CERERE TIP (se va mentiona, daca este cazul si adresa de
  corespondenta, se vor completa toate rubricile din cerere si numerele de
  telefon )
  2. PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA
  ACTUALIZATE – sc. 1 :500 ; 1/2000 (cate 2 exemplare din fiecare) de la
  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  3. PLAN CADASTRAL sc. 1 : 500 CU PROPUNERE DE CONSTRUIRE (
  numai in cazul constructiilor noi ) ;
  4. DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U(Taxa
  pentru C.U. se calculeaza in functie de suprafata terenului detinuta in
  proprietate )

  5. COPIE ACTE DE PROPRIETATE INSCRISE IN EXTRASUL CARTII
  FUNCIARE ( in copie, exceptie facand doar cererile pentru emiterea
  certificatelor de urbanism pentru informare urbanistica);
  6. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PT INFORMARE NU MAI VECHI
  DE 30 ZILE DE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA
  7. COPIE B.I./C.I. ;
  8. NUMAR TELEFON;
  9. DOSAR;

  Depune Dosarul Online   Încărcați Arhivă documente
   Scrieți codul în câmpul de mai jos captcha

   ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DECONSTRUIRE (DEMOLARE)

   1. Cerere tip completată de proprietarsauîmputernicit legal
   2. Copiedupăcertificatul de urbanism
   3. Proiect (2 exemplare) ptr. autorizareaexecuţieilucrărilor de construire (PAC) saudesfintare (PAD) cu respectareaprevederilorlegislaţieiînvigoare, a solicitărilor din certificatul de urbanism
   4. Anexa nr.1 completată, semnatăşiştampilată de proiectant, cu suprafaţaconstruităşidesfăşurată
   5. Extras C.F. original şi de datărecentă (max. 3 luni)
   6. Fisetehnicepentruobţinereaavizelor solicitate princertificatul de urbanism completateşidocumentaţiiletehnicepentruutilitari (dupăcaz) întocmiteînvedereaobţineriivizelorşiacordurilorspecific
   7. Avizele, acordurileşidupăcazstudiile solicitate princertificatul de urbanism (2 exemplare)
   8. Declaraţiile pe proprierăspundereprivindinexistentaunorlitigiiasupraimobilului
   9. Dovadă de luareînevidenţă la OrdinulArhitecţilor din România
   10. DOSAR

   Depune Dosarul Online    Încărcați Arhivă documente
    Scrieți codul în câmpul de mai jos captcha